De biografie van de Partij voor de Dieren

Jeroen Siebelink & Marianne Thieme

Oktober 2022

In Vasthouden aan Jouw Idealen, De opkomst van de Partij voor de Dieren, vertel ik samen met oprichter en voormalig partijleider Marianne Thieme het wonderbaarlijke verhaal van de eerste politieke partij ter wereld die opkomt voor niet-menselijke wezens. Een bijzondere beweging, die aan hen die geen stem hebben een stem geeft. Die rechten toekent aan alles wat anders machteloos staat tegenover de onderwerpingsdrang van de mens. Voor sommigen nog altijd een ridicuul idee, totdat ze ontdekken waar deze beweging voor staat. Hoe breed haar blik op de kwetsbare planeet is en wat ze in haar korte bestaan allemaal heeft bereikt. De partij is al niet meer weg te denken uit het politieke landschap en heeft in tientallen andere landen en in Brussel navolging gekregen.

In het voorjaar van 2020 klopte ik aan bij het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren in Amsterdam, de Nicolaas G. Pierson Foundation (NGPF). Ik stelde voor om ter gelegenheid van het naderend twintigjarig jubileum van de partij in 2022 de ontstaansgeschiedenis op te schrijven. Dit leek de NGPF wel wat.

Ik vertel de geschiedenis van binnenuit. Door met zoveel mogelijk direct betrokkenen te praten en mee te kijken in de keuken. Ik ben gefascineerd door mensen in de voorhoede, pioniers die hun onaangepastheid en vernieuwingsdrang inzetten voor het goede en het opnemen voor de weerlozen. Vaak in een onverschillige en onwelwillende omgeving. In mijn eerdere boeken, over De Vegetarische Slager en over Tony’s Chocolonely, nemen dwarse ondernemers het op tegen een machtig systeem, waarin dieren en mensen tot slaaf zijn gemaakt. In mijn roman Pels, een op ware gebeurtenissen gebaseerd verhaal, bevrijdt een fokkerszoon de pelsdieren van zijn vader.

Ik studeerde bedrijfseconomie, maar heb altijd het gevoel gehad dat ik met die kennis iets goeds moest doen, iets voor een ander. Hoe van de wereld een betere plek te maken? Hoe doen sociale ondernemingen dat? En hoe doet een politieke bevrijdingsbeweging dat? Ik voelde al langer grote sympathie voor de Partij voor de Dieren, vanaf het eerste begin stem ik op ze, omdat ik de visie en de aanpak deel. Maar nu wilde ik ze echt leren begrijpen.

De NGPF besloot dat ik samen met oprichter en voormalig partijleider Marianne Thieme de geschiedenis van een wereldbeweging kon reconstrueren en duiden. In Vasthouden aan Jouw Idealen leef je als lezer door de ogen van sleutelfiguren het verhaal van dichtbij mee. Maar hier en daar ook van buitenaf, in het perspectief van critici, de wetenschap en de journalistiek. Waar komt de partij uit voort, waar wil ze naartoe en hoe gaat ze daar komen? Wat is al bereikt en welke gevechten zijn geleverd? Hoe vergaat het de beweging over de grens?

Mijn werk begon met uitgebreid onderzoek achter de schermen, met het vinden van alle puzzelstukjes, om het materiaal te vormen tot het avonturenboek dat deze beweging is. Een spannend, schokkend, maar vooral inspirerend verhaal. Het is de verbeelding aan de macht. Dit is wat ik heb geleerd: als je als beweging een ideaal voor ogen hebt dat voor de rest van de wereld wordt genegeerd en weggelachen, heb je verbeeldingskracht nodig. De overtuiging én de onverschrokkenheid om ondanks alle onbegrip en tegenwerking steeds weer door te gaan, terwijl je het eindbeeld voor ogen houdt. De uiteindelijke bevrijding van alle dieren op aarde.

Vasthouden aan Jouw Idealen is geen epos over een groep helden, maar een verhaal over mensen die op een goede dag bij elkaar zitten en het er over eens zijn dat ze via de politiek de zwaksten tegen de sterken moeten beschermen. De rode draad: de missie, tactiek en impact, de tegenslagen en overwinningen op weg naar het ideaal. Elk deel sluit af met een reflectief, meer wetenschappelijk georiënteerd hoofdstukje van Marianne, waarin ze de avonturen die ik heb opgetekend plaatst in een bredere kijk op het gedachtengoed en de strategie van de Partij voor de Dieren.

 

 

Media:

‘Vrolijk en nauwgezet verwoord, compleet met essays van Marianne Thieme en een lang intermezzo over de vele navolgers over de grens. Met name de relatie met andere partijen is veelzeggend. In de fractieburelen worden broodkruimels gestrooid. ‘Ze houden toch zo van muizen’, fluistert een CDA’er.’

de Volkskrant

 

https://www.nporadio1.nl/podcasts/vroeg/79902/28-10-20-jaar-partij-voor-de-dieren-dit-is-waarom-de-partij-geen-lachertje-meer-is

– Vroeg, NPO 1

 

‘De vraag of de PvdD vanuit de schepping of de evolutie zou redeneren, kwam spontaanop bij het schrijven van de beginselverklaring, zegt Siebelink. ‘Die verklaring repte overde geschiedenis van de mensheid. De oprichters besloten het zo algemeen mogelijk te houden, omdat het niet gaat over de oorsprong van het leven of wat er na dit leven zouzijn. Maar om het hier en nu: de beschermwaardigheid van de kwetsbaarsten.’

Nederlands Dagblad

 

“De partij staat met één been in die beginperiode en één been in de toekomst van een middelgrote partij die mogelijk gevraagd gaat worden om mee te regeren”, analyseert Jeroen Siebelink. Hij schreef samen met Thieme Vasthouden aan jouw idealen, een boek over de geschiedenis van de Partij voor de Dieren, dat vorig jaar vanwege het 20-jarig bestaan werd gepubliceerd. “Wat er nu gebeurt is geen kwade opzet van wie dan ook, maar heel goed te verklaren vanuit de geschiedenis van de partij. Als je als oprichter altijd te maken hebt gehad met onbegrip over jouw idealen, wil je de lijntjes kort houden en de besluitvorming centraal.”

Hij brengt in herinnering hoe politici en pers Thieme en Ouwehand belachelijk maakten toen zij in 2006 de Tweede Kamer inkwamen. ‘Dierenmeisjes’ werden de vrouwen genoemd, ‘dierenpoezen’. Vrijwel niemand nam ze serieus. “Zij, en de oprichters, hebben zich bewogen in een vaak onverschillige, soms vijandige arena.”

Bron bij analyse conflict in de partij – Trouw