Stil bij de grootste varkensslachterij van West-Europa

VION, een slachterij in Boxtel, probeert met behulp van een filmpje over het slachtproces transparanter te zijn over wat er allemaal achter de fabrieksmuren gebeurt. Maar Varkens in Nood wees er fijntjes op dat dit filmpje ons als kijkers toch nog misleidt. Want het meest nare deel, de CO2-verdoving, waarbij varkens in een kooi worden gedreven en twee lange minuten vol stress en doodsangst worden bedwelmd in een donkere put met koolzuurgas, werd niet getoond. Ik had er een gesprek over met de directeur communicatie van VION. (Communicatie Magazine, juni 2017)