Meer vrouwen, beter voetbal

In het voetbal zijn vrouwelijke woordvoerders dun gezaaid. Drie ex-persvoorlichters over een conservatieve wereld, die ondanks de mooie beloftes van vernieuwing en transparantie nog steeds wordt bepaald door macho’s, kortzichtigheid en geslotenheid (uit: Communicatie, april 2017)